Услуги

Доставка и монтаж на отоплителни и охладителни инсталации

Предлагаме цялостно проектиране и изграждане на отоплителни, охладителни, вентилационни инсталации, както и подмяна на стари уреди и съоръжения – радиатори, конвектори, котли на газ, термопомпи, подово отопление (водно, електрическо), тръбна мрежа. Осигуряваме оглед и консултации на обекта.

Поради спецификата на този тип обекти за цените на услугите изготвяме индивидуални оферти.

Доставка и монтаж на слънчеви инсталации

Доставка и монтаж на термични слънчеви системи (вакуумно-тръбни, плоски и др.) и съоръженията към тях. Доставка и монтаж на фотоволтаични инсталации.


Aбонаментна поддръжка и профилактика

Всяка инсталация се нуждае от поддръжка, за да работи надеждно, дълго и ефективно. Предлагаме поддръжка на всички видове отоплителни инсталации, вентилаторни конвектори, водоохлаждащи агрегати и др.