Продукти

За апартаменти, едно- и многофамилни сгради предлагаме подходящи системни решения за всички енергоносители. Kомплексната ни продуктова програма включва кондензни уреди на газ и принадлежности.

В областта на регенеративните енергийни системи предлагаме термични соларни инсталации за подгряване на битова гореща вода, подпомагане на отоплението и охлаждане на сгради.

Продуктовата ни програма се допълва от хибридни уреди, термопомпи и ледохранилища за използване на топлината от земята, подпочвените води и въздуха, също така фотоволтаични и вентилационни системи.