Сервиз

Осигуряваме гаранционното и извънгаранционното обслужване на газови, отоплителни, термопомпени и соларни инсталации. За целта поддържа на склад голяма част от консумативите и бързоизносващите се резервни части.

Фирмата извършва и абонаментно техническо обслужване на битови, административни и промишлени обекти, работещи на пропан-бутан и природен газ. „ИНСТАЛ Инг" ООД оказва съдействие за безаварийна и безопасна експлотация – 24 ч. Фирмата разполага с квалифициран и мотивиран персонал с оборудване от най-висок технологичен клас.